Bạn đang ở chuyên mục:   Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Bản tin công ty
Chính phủ quyết định cấp bổ sung 5 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Thứ hai, 04/11/2013, 20:00 (GMT+7) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.

Theo đó, cấp bổ sung 5 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trang chuyên đề Dân tộc miền núi của Báo Nhân Dân cấp 104 kỳ/năm (02 kỳ/tuần) cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi người 1 tờ/kỳ.

Chuyên đề Đoàn kết và Phát triển trực thuộc Tạp chí Cộng sản cấp 24 kỳ/năm (2 kỳ/tháng) cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi người 1 tờ/kỳ.

Thông tin Cựu chiến binh trực thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp 12 kỳ/năm (1 kỳ/tháng) cho Hội cựu chiến binh xã đặc biệt khó khăn, Chi hội cựu chiến binh thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Chi hội cựu chiến binh thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, Hội cựu chiến binh xã biên giới, Hội cựu chiến binh 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

Báo Tiền phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp 260 kỳ/năm (5 kỳ/tuần) cho Huyện Đoàn của 69 huyện nghèo. Ngoài ra, cấp cho trường phổ thông trung học Dân tộc nội trú, trường phổ thông trung học thuộc 69 huyện nghèo; Đoàn xã thuộc 69 huyện nghèo, Đoàn xã đặc biệt khó khăn, Đoàn xã biên giới, hải đảo không thuộc 69 huyện nghèo. Mỗi đơn vị được cấp 1 tờ/kỳ.

Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi của Tạp chí Thuế Nhà nước trực thuộc Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính cấp 24 kỳ/năm (2 kỳ/tháng) cho Ủy ban nhân dân xã thuộc 69 huyện nghèo; Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân xã biên giới không thuộc 69 huyện nghèo; Đồn, trạm, đội công tác biên phòng, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

(Chính Phủ)


()
Các tin đã đưa:
Công ty In báo Nhân Dân Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - (12/9/2013)
Thông báo nhân sự các Công ty in báo Nhân Dân Đà Nẵng, Công ty in báo Nhân Dân TP HCM - (9/5/2013)
Công ty in báo Nhân Dân Hà Nội có hai Phó Giám đốc từ ngày 01/11/2012 - (3/11/2012)
Thông báo về nhân sự Đảng ủy Báo Nhân Dân và Đảng ủy Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội - (4/9/2012)
Ban Biên tập Báo Nhân Dân bổ nhiệm và điều chuyển cán bộ Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội vào Công ty in Báo Nhân Dân TP Hồ Chí Minh - (7/6/2012)
Quyết định của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý - (4/4/2012)
Báo Nhân Dân và tỉnh Quảng Ninh ký chương trình hợp tác tuyên truyền - (4/4/2012)
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUỲNH THẮNG - (4/4/2012)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012 - (27/1/2012)
Kỷ niệm 55 năm Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội - Xây dựng và phát triển - (24/4/2010)
 
Bạn đang ở chuyên mục:   Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Bản tin công ty