Thứ 4, ngày 22 tháng 05 năm 2024

Đội ngũ lãnh đạo

2022-09-14 09:31:34
1422 lượt xem
STT
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1
Trịnh Quốc Tuân Chủ tịch   tuantrinhquoc05@gmail.com
2
Nguyễn Thị Thu Huyền Giám đốc   thuhuyen.indhn@gmail.com
3
Nguyễn Tạo Hữu Trợ Lý Chủ tịch
Trợ lý
  nthuund@gmail.com
4
Trần Quốc Việt Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính
  tranquocviet284@gmail.com
5
Trần Bảo Long Phó Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính
  baolong.dota@gmail.com
6
Vũ Quốc Quân Trưởng Phòng
Phòng Kinh Doanh
0976600768 vuquocquan@gmail.com
7
Hoàng Thế Anh Phó Trưởng Phòng
Phòng Kinh Doanh
  hoangtheanh.indhn@gmail.com
8
Dương Văn Đồng Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật
  duongdong.ind@gmail.com
9
Dương Ngọc Toán Phó Trưởng Phòng
Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật
  ind.toan@gmail.com
10
Trần Chí Công Phó Trưởng Phòng
Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật
  trantricong87@gmail.com
11
Trần Thị Thu Nga Trưởng phòng
Phòng Tài chính- Kế toán
  ngattt11@yahoo.com
12
Hoàng Anh Tuấn Phó Trưởng Phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
  hoangtuan.ind72@gmail.com
13
Nguyễn Hồng Đức Trưởng phòng
Phòng Vật Tư
  hongduc1980hn@gmail.com
14
Đào Thanh Tùng Phó trưởng phòng
Phòng Vật tư
  tungmaycuon@gmail.com
15
Nguyễn Chí Kiên Quản đốc
Phân xưởng Máy in Cuộn
  kienmcind@gmail.com
16
Ứng Văn Chiến Phó Quản đốc
Phân xưởng Máy in cuộn
  uvchien.mc@in-nhandan.vn
17
Trần Quang Thịnh Phó quản đốc
Phân xưởng Máy in Cuộn
  tranthinhind68@gmail.com
18
Hoàng Đức Tuấn Quản đốc
Phân xưởng In tờ rời
  hoangductuan1976@gmail.com
19
Vũ Văn Tính Phó Quản đốc
Phân xưởng In tờ rời
  vuvantinh.ind@gmail.com
20
Đỗ Văn Nhiên Quản đốc
Phân xưởng Thành phẩm
  donhien76@gmail.com
21
Hoàng Đức Việt Phó quản đốc
Phân xưởng Thành phẩm
  hoangducviet.ind@gmail.com
back to top