Thứ 6, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Về chúng tôi

Hội nghị Người Lao động 2024

2024-05-08 03:04:20
283 lượt xem

Bản tin đoàn công tác

2023-06-08 02:06:24
749 lượt xem

Hội nghị Người lao động năm 2023

2023-04-29 14:01:42
1117 lượt xem

Quốc tế Phụ nữ 08/03/2023

2023-03-09 02:59:25
831 lượt xem

Năng lực sản xuất

2022-09-14 09:37:08
1459 lượt xem
Năng lực thi công

Đội ngũ lãnh đạo

2022-09-14 09:31:34
1613 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

2022-09-14 09:29:28
1995 lượt xem

Lịch sử

2022-09-14 09:24:39
1536 lượt xem
Ban đầu, khi về tiếp quản Thủ đô tháng 10-1954, Báo Nhân Dân chưa có nhà in riêng, phải tổ chức in phân tán tại nhiều cơ sở trong thành phố. Trước tình hình đó, Trung ương Ðảng đã quyết định và Ban Biên tập Báo Nhân Dân trực tiếp chỉ đạo kế hoạch xây dựng Nhà in Báo Nhân Dân, trên cơ sở tiếp quản nhà in IDEO (Viễn Ðông Ấn đường) tại 24 Tràng Tiền, với nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công nhân được chọn lọc từ các nhà in từ chiến khu về, khẩn trương lắp đặt hệ thống dây chuyền in cuốn ty-pô tốc độ cao. Cuối tháng 4-1955, Nhà in Báo Nhân Dân bắt đầu hoạt động, in một phần số lượng Báo Nhân Dân. Cho đến ngày 30-4, toàn bộ Báo Nhân Dân số 425 ra ngày mùng 1-5-1955 in hai màu với măng-séc mầu đỏ cờ rực rỡ đã tiếp nối nhau tuôn ra từ những cỗ máy in cuộn ty-pô LB 201. Ngày 30-4 không thể nào quên đó đã trở thành ngày truyền thống của Nhà in Báo Ðảng.

Giới thiệu chung

2022-09-14 08:46:29
1518 lượt xem
Khi về tiếp quản Thủ đô tháng 10-1954, Báo Nhân Dân chưa có nhà in riêng, phải tổ chức in phân tán tại nhiều cơ sở trong thành phố. Trước tình hình đó, Trung ương Ðảng đã quyết định và Ban Biên tập Báo Nhân Dân trực tiếp chỉ đạo kế hoạch xây dựng Nhà in Báo Nhân Dân, trên cơ sở tiếp quản nhà in IDEO (Viễn Ðông Ấn đường) tại 24 Tràng Tiền, với nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công nhân được chọn lọc từ các nhà in từ chiến khu về, khẩn trương lắp đặt hệ thống dây chuyền in cuốn ty-pô tốc độ cao. Cuối tháng 4-1955, Nhà in Báo Nhân Dân bắt đầu hoạt động, in một phần số lượng Báo Nhân Dân. Cho đến ngày 30-4, toàn bộ Báo Nhân Dân số 425 ra ngày mùng 1-5-1955 in hai màu với măng-séc mầu đỏ cờ rực rỡ đã tiếp nối nhau tuôn ra từ những cỗ máy in cuộn ty-pô LB 201. Ngày 30-4 không thể nào quên đó đã trở thành ngày truyền thống của Nhà in Báo Ðảng.

Về chúng tôi

2022-09-14 08:44:05
1820 lượt xem
Ban đầu, khi về tiếp quản Thủ đô tháng 10-1954, Báo Nhân Dân chưa có nhà in riêng, phải tổ chức in phân tán tại nhiều cơ sở trong thành phố. Trước tình hình đó, Trung ương Ðảng đã quyết định và Ban Biên tập Báo Nhân Dân trực tiếp chỉ đạo kế hoạch xây dựng Nhà in Báo Nhân Dân, trên cơ sở tiếp quản nhà in IDEO (Viễn Ðông Ấn đường) tại 24 Tràng Tiền, với nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công nhân được chọn lọc từ các nhà in từ chiến khu về, khẩn trương lắp đặt hệ thống dây chuyền in cuốn ty-pô tốc độ cao.
back to top