Thứ 2, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Ngành in offset công nghiệp 2018 đầu tư hay thu hẹp?

2022-09-12 09:46:44
638 lượt xem

Đứng trước sự biến động của thị trường, các doanh nghiệp ngành in Việt Nam đang chịu áp lực lớn. Đầu tư, dừng lại hay thu hẹp quy mô sản xuất đang là bài toán trăn trở đối với các doanh nghiệp in hiện nay.

Xem chi tiết tại: https://indongduong.com.vn/khong-phan-loai/nganh-in-offset-cong-nghiep-2017-dau-tu-hay-thu-hep

back to top