Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Ngành in offset công nghiệp 2018 đầu tư hay thu hẹp?

2022-09-12 09:46:44
755 lượt xem

Đứng trước sự biến động của thị trường, các doanh nghiệp ngành in Việt Nam đang chịu áp lực lớn. Đầu tư, dừng lại hay thu hẹp quy mô sản xuất đang là bài toán trăn trở đối với các doanh nghiệp in hiện nay.

Xem chi tiết tại: https://indongduong.com.vn/khong-phan-loai/nganh-in-offset-cong-nghiep-2017-dau-tu-hay-thu-hep

back to top