Thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022

2022-09-12 06:33:10
932 lượt xem

Ngày 14/01/2022, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty đã đến từng bộ phận, từng khu vực sản xuất để thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên trong dịp triển khai in báo Tết Nhâm Dần 2022

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phân xưởng Thành Phẩm

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Sản xuất - Kỹ thuật

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phân xưởng Chế bản

Lãnh đạo Công ty trao quà và bằng khen Công nhân giỏi năm 2021

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Nhâm Dần 2022 1

back to top