Thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2024
banner home

Toàn cảnh thị trường ngành giấy 5 tháng đầu năm 2020

Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng, GDP của nhiều nền kinh tế lớn không có tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng âm. Việt Nam đang nổi lên là một điểm sáng về phòng chống dịch COVID-19, ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế, là điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành giấy nói riêng vẫn có những tín hiệu khả quan trong 5 tháng đầu năm 2020. Sản xuất giấy ước tính đạt sản lượng 1,85 triệu tấn, tăng trưởng 7,8%; xuất khẩu giấy đạt 656,9 nghìn tấn, tăng trưởng 97,4%; nhập khẩu giấy đạt 853,1 nghìn tấn, tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó giấy bao bì và giấy tissue tăng trưởng cả về sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu.
back to top