Thứ 4, ngày 22 tháng 05 năm 2024

Cơ cấu tổ chức

2022-09-14 09:29:28
1765 lượt xem

CHỨC NĂNG BỘ MÁY TỔ CHỨC CÁC PHÒNG, PHÂN XƯỞNG TRỰC THUỘC

CÔNG TY IN BÁO NHÂN DÂN HÀ NỘI

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

1.1 Chức năng

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp và người lao động, tổ chức, cán bộ và các công việc về hành chính, quản trị.

1.2 Liên hệ

Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng: 024.39264025 Máy lẻ: 150

Phòng Tổ chức - Hành chính: 024.38256124 Máy lẻ:123

Bảo vệ: 024.38269094

2. Phòng Tài chính - Kế toán

2.1 Chức năng

- Tài chính: phân tích, dự toán lên kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cũng như theo dõi, kiểm soát khả năng thanh toán của Công ty.

- Kế toán: cập nhật trung thực, chính xác, kịp thời đúng pháp luật tất cả các quan hệ kinh tế phát sinh của Công ty thông qua các nghiệp vụ kế toán.

2.2 Liên hệ

Trưởng phòng: 024.39263970 Máy lẻ: 130

3. Phòng Kinh doanh

3.1 Chức năng

- Kinh doanh và khai thác thị trường: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, tiếp thị, tiềm kiếm khách hàng. Tính toán đơn giá, chiết khấu, đàm phán giá.

- Đấu thầu: nắm bắt thông tin nghiên cứu các gói thầu.

3.2 Liên hệ

Trưởng phòng: 0243.38260763 Máy lẻ:146

4. Phòng Vật tư

4.1 Chức năng

Bảo quản hàng hóa và cung cấp vật tư cho sản xuất; Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất của kho vật liệu, kho giấy, kho thành phẩm và điều hành Tổ vận chuyển, giao nhận; Tìm kiếm nguồn vật tư phù hợp về giá cả và chất lượng; Thực hiện quản lý vật tư, nguyên liệu vật liệu theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

4.2 Liên hệ

Trưởng phòng: 024.39260451 Máy lẻ: 138

5. Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật

5.1 Chức năng

Quản lý sản xuất và Quản lý Kỹ thuật (điều hành Tổ Chế bản, Tổ Sửa bài, Tổ Cơ điện).

- Sản xuất: Quản lý sản xuất: Chế bản, in cuộn, in tờ rời và Thành phẩm.

- Quản lý công tác khoa học, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, tham gia công tác xây dựng cơ bản và trang thiết bị mới.

5.2 Liên hệ

Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật : 024.39264027 Máy lẻ: 114

6. Phân xưởng Máy in cuộn

6.1 Chức năng

Phân xưởng Máy in cuộn là đơn vị trực tiếp sản xuất trong bộ máy tổ chức của Công ty có trách nhiệm trực tiếp làm ra sản phẩm về in cuộn để phục vụ khách hàng, đảm bảo chất lượng in các ấn phẩm đẹp, chính xác, đúng thời gian, đủ số lượng in để giao cho khách hàng và không để thất thoát sản phẩm khi chưa giao cho bộ phận trung gian như: Tổ Giao báo của Phòng Sản xuất - Kỹ thuật, Phân xưởng Thành phẩm.

6.2 Liên hệ

Quản đốc phân xưởng:  024.39345596 Máy lẻ: 115

7. Phân xưởng In tờ rời

Chức năng

Phân xưởng In tờ rời là đơn vị trực tiếp sản xuất trong bộ máy tổ chức của Công ty có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu về in tờ rời bao gồm: Sản xuất bằng công nghệ in tờ rời theo Hợp đồng in của Công ty cụ thể dựa trên phiếu sản xuất.

8. Phân xưởng Thành Phẩm

Chức năng

- Đáp ứng mọi yêu cầu về gia công, hoàn thiện sau in các sản phẩm theo hợp đồng đã được ký kết của Công ty với khách hàng.

- Tham mưu, đề xuất Ban Lãnh đạo Công ty về nhân lực, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất của Phân xưởng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

back to top