Thứ 4, ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021)

2022-09-12 04:47:59
820 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 - 8-3-2021). Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã đi thăm và tặng hoa các chị em trong Công ty.

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Công ty

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em Phân xưởng Thành phẩm

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Tổ Sửa bài

back to top