Thứ 4, ngày 22 tháng 05 năm 2024

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết

2022-09-12 03:50:48
843 lượt xem

Ngày 7/01/2019, Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty đã đến từng bộ phận, từng khu vực sản xuất để thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên trong dịp triển khai in báo Tết Kỷ Hợi 2019.

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành Chính

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Bảo Vệ

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Sản xuất - Kỹ thuật

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên các nhân viên Kỹ thuật Cơ - Điện

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phòng Vật tư

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng in Tờ rời

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 1

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 3

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Thành phẩm

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 2

back to top