Thứ 4, ngày 22 tháng 05 năm 2024

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025

2022-09-15 04:10:02
946 lượt xem

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư

Biểu quyết thông qua các nội dung theo hướng dẫn của Đảng bộ Công ty

Bỏ phiếu bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Bí thư (Giữa) và Phó bí thư (phải) Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư nhiệm kỳ 2022-2025

Các Đảng viên Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

* Cùng ngày, sáng ngày 26 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Khối Sản xuất – Kinh doanh tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối Sản xuất – Kinh doanh.

Biểu quyết thông qua các nội dung theo hướng dẫn của Đảng bộ Công ty

Bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy Chi bộ Khối Sản xuất – Kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Chi ủy Chi bộ Sản xuất - Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Sản xuất – Kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025 chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.

* Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối Các Phân xưởng sản xuất

Bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất nhiệm kỳ 2022-2025.

Cấp ủy Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất nhiệm kỳ 2022-2025 chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội

back to top