Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên cán bộ, công nhân viên thi đua làm báo Tết Giáp Thìn 2024

2024-01-19 09:46:40
252 lượt xem

Ngày 19/01/2024, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty đã đến từng bộ phận, từng khu vực sản xuất để thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên trong dịp triển khai in báo Tết Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phân xưởng Thành Phẩm

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phân xưởng Máy in cuộn

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phân xưởng In tờ rời

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ sửa bài - Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Kinh doanh

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Vật tư

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Cơ điện - Phòng Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Bảo vệ - Phòng Tổ chức - Hành chính

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Giao nhận Vận chuyển - Phòng Vật tư

 

back to top