Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)

2024-01-08 07:11:44
121 lượt xem

Trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023). Trong sáng ngày 22/12/2023, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội ta qua 79 năm xây dựng và phát triển trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước niềm tự hào về quân đội Anh hùng, truyền thống vẻ vang, đồng thời mỗi CBCNVLĐ trong Công ty thấy được trách nhiệm với cương vị công tác của mình tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đ/c là Cựu quân nhân và Ban Chỉ huy quân sự, Dân quân tự vệ của Công ty.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội phát biểu và gửi lời Chúc tới các đ/c là Cựu quân nhân và Ban Chỉ huy quân sự, Dân quân tự vệ của Công ty.

 

back to top