Thứ 2, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Quốc tế Phụ nữ 08/03/2023

2023-03-09 02:59:25
664 lượt xem

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã đi thăm và tặng hoa các chị em trong Công ty.

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Công ty

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em Phân xưởng Thành phẩm

Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Tổ Sửa bài

Một số hình ảnh khác:

back to top