Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Ra mắt Công ty In Nhân Dân Bình Định

Về việc biên soạn cuốn sách Hồi ức – Kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Công ty in báo Nhân Dân Hà Nội (30/4/1955 – 30/4/2015)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 115/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

LIỀU THUỐC THUẾ

Chính phủ quyết định cấp bổ sung 5 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Công ty In báo Nhân Dân Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thông báo nhân sự các Công ty in báo Nhân Dân Đà Nẵng, Công ty in báo Nhân Dân TP HCM

Công ty in báo Nhân Dân Hà Nội có hai Phó Giám đốc từ ngày 01/11/2012

Thông báo về nhân sự Đảng ủy Báo Nhân Dân và Đảng ủy Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội